Rezerwacja miejsca

Rejestrując się na wydarzenie i podając swoje dane osobowe lub dane przedsiębiorstwa wyrażam zgodę i potwierdzam:

1. przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych konferencji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innych przepisów prawa polskiego.

2. bezpłatne upublicznienie przez organizatorów lub partnerów konferencji w mediach i biuletynach mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub filmach z przebiegu konferencji.

3. otrzymywanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej oraz innych form przekazu informacji związanych z tą konferencją.

4. przekazanie moich danych (imię i nazwisko, adres e-mail i ewentualnie telefon) partnerom lub sponsorom konferencji oraz wykorzystanie wizerunku zdjęć grupowych na stronach internetowych i w social mediach organizatora i partnerów lub sponsorów.

5. otrzymywanie od IT Club lub sponsorów i partnerów, za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej oraz innych form przekazu informacji związanych z przyszłymi konferencjami, spotkaniami, propozycjami współpracy, przy czym zgoda ta może być przez mnie w każdej chwili cofnięta.

6. zapoznanie się z Polityką Prywatności IT Club” oraz „Regulaminem Serwisu”.

 


Kwota do zapłaty: 0,00 zł