Warsztaty wprowadzające w technologię druku 3D (FDM)

IT Club wspólnie z EDUTEC i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu przygotował pierwszą edycję warsztatów wprowadzających w technologię druku 3D.

23.03.2018 podczas Targów Edukacyjnych w  Poznaniu uczestniczoło w nich ponad 60 nauczycieli szkół średnich z województwa wielkopolskiego.

W maju opublikujemy terminy kolejnych, cyklicznych szkoleń 2018/2019.