Technologia druku 3D - Warsztaty dla nauczycieli w ODN w Poznaniu

WR47 Technologia druku 3D

Adresat 

nauczyciele pracujący w różnych typach szkół, zainteresowani zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu modelowania i druku 3D

Cele 
Po zajęciach uczestnik:

 • umie modelować bryły 3D w środowiski SOLIDWORKS
 • potrafi przygotować i eksportować obiekty do druku 3D
 • umie obsługiwać drukarkę 3D w podstawowym zakresie
 • potrafi drukowac modele 3D

Treści

1. Modelowanie:

 • Omówienie możliwości SOLIDWORKS. Wprowadzenie do interfejsu użytkownika
 • Podstawy szkicowania 2D
 • Tworzenie brył 3D przez operacje wyciągnięcia i wycięcia
 • Tworzenie brył poprzez operację obrotu wokół linii środkowej
 • Przygotowanie i eksport geometrii do druku 3D
 • Tworzenie złożeń 

2.  Scenariusz przykładowej, interdyscyplinarnej lekcji – Bryły

 • Obliczenie objętości bryły ze wzorów poznanych na zajęciach matematyki (np. sześcian, stożek, itp.)
 • Zamodelowanie ww. brył w SOLIDWORKS (zakładamy, że uczniowie poznali już interfejs oprogramowania)
 • Sprawdzenie objętości brył poprzez wbudowane narzędzie SOLIDWORKS
 • Wydruk brył na drukarce 3D
 • Pomiar objętości wydruków (np. korzystając z prawa Archimedesa)
 • Porównanie i dyskusja wyników

3. Praca z drukarkami 3D:

 • Technologie przyrostowe i ich zastosowanie w edukacji
 • Producenci drukarek 3D
 • Przygotowanie obiektu do druku
 • Praktyczne informacje z obsługi drukarek 3D
 • Przygotowanie obiektu do druku 
 • Omówienie wydruków

Liczba godzin: 10

Autor programu: Joanna Sulowska IT Club

Kierownik:
Tadeusz Nowik, e-mail: tadeusz.nowik@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 745, tel. kom.: 508 381 753

Rejestracja: https://odnpoznan.pl/produkt,pl,warsztaty-metodyczne,162.html